Komentář k  "SLOVENSKO - NĚCO Z BLÍZKÉHO ZAHRANIČÍ"

Východní Slovensko je v některých případech opravdu "SÍLA"

Uvědomuje si někdo z nás, jak tady asi probíhá výchova k dalšímu životu? Jak je tady silná hygiena zúčastněných osob? Jak se asi mají všichni ti, kteří zde žijí? Je jejich život skutečně naplněn dle jejich představ? Je větší starost obstarat jídlo pro rodinu a nebo je důležitější mít vlastní satelit?Jaké jsou tady vlastně hodnoty života? Jak se tady chovají třeba ke starému člověku a nebo k nemocnému? 90% těchto staveb je na cizím pozemku a na - černo postavených, ke komu mají tyto stavby vlastně vztah?  Ke komu mají vlastně vztah ti lidé, co tam žijí?

Měl jsem možnost mluvit s jedním ROMEM kousek od KOŠIC. Něco z jeho vyprávění jsem Vám musel tedy sdělit. Nechci si to nechávat pro sebe. Proto to nabízím i Vám, pro takové malé seznámení s touto problematikou. Za poslední rok,jsem měl možnost snad 50x projet okolo KOŠICKÉHO sídliště LUNÍK. Vždy jsem si v autě říkal "DNES SI TO PROJEDU"  ne, nezlobte se. Ten strach a ta obava o auto, o zdraví a možná i o život je větší. A tak jsem vždy projel jen po hlavní silnici, která je snad 300 m od sídliště.

Nicméně,  v sekci NOVINKY A KOMENTÁŘE je umístěný článek na toto téma, který Vám doporučuji.